JÄRVE BIOPUHASTUS

Ettevõtte soetas endale masina orgaaniliste jäätmete ümbertöötlemiseks selleks loodud platsil, kuid koos masinaga ei saadud kaasa täielikku tuge igapäevatöö läbiviimiseks ja tulemuste saavutamiseks. Meie poolt viidi läbi orgaaniliste ainete tasakaalustatud lisamine olemasolevate jäätmetega ning optimaalse segu koostamine kompostimise protsessi efektiivseks läbiviimiseks.